Kırma Bomlu Vinç

Kırma grubuna göre incelediğimizde vinçler tek kırmalı ve çift kırmalı olarak 2’ye ayrılır. Tek kırmalı bir vinç standart yük kaldırma faaliyetini gerçekleştirmek için sahip olduğu tek bom uzatma grubuna sahip olan vinçtir.

Tüm işler doğrusal bir kol boyunda 3 yönlü hareketle gerçekleştirilebilmektedir. Fakat bazı durumlarda tek bir kol yetersiz kalmaktadır. Daha yüksek mesafeye ulaşılmak istenildiğinde ya da belirli bir yükseklikte, standart kırma grubuyla aynı yönde olmayan, bir yükseklikte başka bir yöne doğru daha hareket gerektirecek işlerde ya da diğer kullanılabilecek alanlarda, tek kırmanın yetersiz kalacağı noktalarda standart uzatma grubunun ucuna 1. kırmadan bağımsız hareket edebilen 2. bir kırma grubu eklenebilir. Bu sayede 1. kırma grubu ile istenilen yüksekliğe ulaşılarak, 2. kırma yardımı ile ister dikeyde ister yatak eksende 3 yönlü hareketle 1. kırmanın açısından bağımsız bir açıyla işlerin gerçekleştirilmesi sağlanır.