Eğim / Açı Sensörleri

TLP300, bir veya iki ölçüm ekseniyle kullanılabilir. İnklinometre çalışma prensibi, mikro işlenmiş bir silikon kapasitif transdüsere (MEMS teknolojisi ile geliştirilmiştir) dayanmaktadır.

Cayro-dengelemeli MEMS teknolojisini kullanan sensör konum sinyali gecikmesiz anlıktır ve statik mükemmel doğrusallığa sahiptir.

TLP300, özellikle mobil makineler için hareket, şok ve titreşime maruz kalan zorlu ortamlardaki uygulamalar (vinçler, hava platformları, delme makineleri ve ekskavatörler) için uygundur.